Зміст

Загальні умови

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 1. Щоденно, з 07.30, біля дверей Школи виставляються чергові учні згідно з графіком чергування. Класний керівник, відповідальний за чергування класу, повинен бути в обов’язковому порядку.
 2. Класний керівник та учні чергового класу мають проявити належну ввічливість і тактовність у спілкування з батьками та людьми, які завітали до Школи. Сторонніх в приміщення Школи не пропускати. Батьків та родичів учнів пропускати лише при наявності узгодження з директором школи.
 3. За організацію чергування класів по Школи, порядок, чистоту і дисципліну відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи та класний керівник чергового класу, який в обов’язковому порядку під час чергування носить бейдж з надписом «Черговий учитель».
 4. Паління в приміщенні та на прилеглій території Школи суворо забороняється як для учнів, так і для працівників навчального закладу.
 5. Вчителі Школи повинні приходити на роботу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого уроку.
 6. Початок занять в Школі о 8.00 год. Після закінчення уроку учні та вчителі виходять з кабінету до  коридору. У цей час кабінети провітрюються. Всі вчителі Школи під час перерв чергують на поверхах і забезпечують дисципліну учнів та несуть персональну відповідальність за поведінку дітей під час перерв.
 7. Всі вчителі Школи повинні спланувати виконання програм враховуючи структуру та режим навчального року, річний план роботи закладу і календарно-тематичні плани з предметів. Календарно-тематичні плани на I семестр затвердити до 01 вересня, на II семестр – до 09 січня.
 8. Ведення зошитів здійснювати з дотриманням вимог листа МОН від 03.07.2002 No VI/9 – 320.
 9. Внесення змін в класні журнали: зарахування та вибуття учнів вносить тільки класний керівник на підставі наказу директора Школи.
 10. Категорично забороняється відпускати учнів на різноманітні заходи (репетиції, змагання тощо) без дозволу адміністрації Школи.
 11. Заняття проводити за розкладом,  затвердженим директором Школи.
 12. Позакласні заходи проводити за планом, затвердженим директором Школи.
 13. Вчитель не має право проводити урок, якщо в нього відсутній поурочний план, окрім заміни уроку.
 14. Всі уроки розпочинаються з перевірки присутніх учнів та  відповідного запису в класному журналі.
 15. Вчитель зобов’язаний бути присутнім на шкільних нарадах, педрадах тощо. Дата, година і місце їх проведення доводяться до відома педагогічному колективу через оголошення на дошці оперативної інформації.
 16. Розпорядження та доручення, які передаються вчителям адміністрацією Школи через оголошення та (або) у телефонному режимі є обов’язковими для виконання.
 17. Класний керівник несе відповідальність за дотримання учнями його класу рекомендації щодо шкільної форми.
 18. Категорично забороняється виставляти учнів із класу за порушення дисципліни під час уроків.
 19. Класні журнали оформлюються пастовими ручками тільки синього кольору. Виправлення оцінок, користування коректором, заклеювання в класних журналах категорично забороняється.
 20. Відпускати учнів із занять мають право тільки адміністрація Школи та класний керівник на підставі заяви батьків на ім’я директора.
 21. Заступник директора з Школи зобов’язаний щоденно на дошці оперативної інформації вивішувати оголошення про заміну уроків на наступний день. У противному випадку – індивідуально проінформувати вчителя про заміну.
 22. Категорично забороняється проводити заміну уроків по домовленості між учителями без дозволу на те адміністрації Школи.
 23. При виході на лікарняний вчитель зобов’язаний попередити адміністрацію про термін хвороби.
 24. Вихід на роботу будь-якого працівника Школи після хвороби можливий тільки при подані заступникові директора лікарняного листа.
 25. Класний керівник зобов’язаний щоденно відмічати відсутніх учнів у класному журналі. Учень зобов’язаний подати класному керівникові медичну довідку, якщо він був відсутнім на заняттях через хворобу. У противному випадку – принести письмове пояснення на ім’я директора від батьків про причину відсутності на заняттях, яке зберігається в особовій справі до кінця навчального року.
 26. Класоводи повинні супроводжувати дітей до їдальні, бути присутніми під час сніданку дітей, а також забезпечувати порядок.
 27. Працівники школи 1 раз на рік повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства. У разі непроходження медичного огляду своєчасно адміністрація школи не допускає працівника до роботи без збереження заробітної плати.