Зміст

Методична рада

Методична робота

           Методична робота в Вільховецькому ліцеї – це комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на зростання  творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу. Для якісної організації науково- методичної роботи з педагогічними кадрами у школі є необхідна зовнішня і внутрішня інформація (нормативні документи, науково-методична література, посібники, матеріали періодичної преси, інтернет-ресурси). Адміністрація школи володіє достатньою інформацією щодо організації науково-методичної роботи.

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям  у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок, вмінь. Для підвищення ефективності функціонування системи           науково – методичної    роботи   у   навчальному       закладі при   плануванні роботи враховувалися вимоги, які випливають з об’єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів:    

Планування науково – методичної роботи будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів,  їхніх потреб та пропозицій. Моделювання динамічної структури, змісту й форм науково – методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу,  освітніх потреб суспільства, науково – методичної проблеми школи й відображене в річному плані роботи школи.

У методичній роботі враховано індивідуальні  (діагностування, наставництво, самоосвіта,  конкурс «Учитель року»,  атестація, індивідуальні консультації,  співбесіди, творчі звіти,  видання методичних посібників, практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, в  позакласній роботі ),  групові (методичні об’єднання,  творчі групи, семінари – практикуми, « Школа педагогічної майстерності»,«Школа вдосконалення майстерності», «Школа становлення молодого вчителя»,  лабораторія інноваційних технологій, видання методичних посібників) та  загальношкільні форми роботи (педради, інструктивно – методичні наради, методичні виставки, предметні декадники, педагогічні читання, „круглі столи”, огляд методичної літератури). 

Керує науково-методичною роботою методична рада школи, до складу якої включено майстрів педагогічної праці, керівників шкільних методичних об’єднання. ЇЇ засідання проводяться згідно плану, який затверджується на початку нового навчального року. Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі є шкільний методичний кабінет. Його головна мета – створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної майстерності та самоосвіти.

Методичні об’єднання  – головна форма науково – методичної роботи школи. Їх діяльність спрямована на вирішення таких завдань: забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів; постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально – виховного  процесу ; обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання  й виховання; забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики; створення умов для самоосвіти вчителів,  здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

                

            Засідання методоб’єднань учителів проходять 4-5 разів на рік. Плани роботи методоб’єднань змістовні, конкретні, відповідають сучасним вимогам. Кожний керівник МО наприкінці навчального року аналізує діяльність свого МО  та на основі цієї інформації проводиться загальний аналіз діяльності методичних ланок.

Колектив школи розпочав роботу над єдиною науково-методичною проблемою  «Упровадження нових педагогічних технологій з метою підвищення якості сучасного уроку». Для реалізації проблеми розроблений перспективний план школи , накреслені головні завдання й пріоритети в діяльності педагогічного колективу на навчальний рік. Проблеми, над якими працюють учителі МО, тісно пов’язані з загальношкільною проблемою.

Методичне об’єднання вчителів 
початкових класів
Керівник – Крецул О. І.
Члени МО:  класні керівники 1-4 класів
Проблема, над якою працюють учителі початкових класів:  “Використання інноваційних технологій у початковій школі як засіб розвитку творчих здібностей учнів”
 
Методичне об’єднання вчителів
української мови й літератури, світової  літератури
Керівник – Мандзюк В. В.
Члени МО: Маринець О. В., Бочек М. І., Бойченко Л. М., Бабей М. Ю.
Проблема над якою працюють вчителі української мови й літератури та світової літератури “Розвиток творчих й інтелектуальних здібностей учнів на уроках української мови, української та світової літератур”
Методичне об’єднання вчителів історії й правознавства
Керівник – Бочек М. Д.
Члени МО: Зеленчук Т. П., Гапчук М. М.,  Свид М. В., Думнич О. В.
Проблема над якою працюють вчителі історії й правознавства

 

Методичне об’єднання вчителів
математики, фізики,  інформатики
Керівник –  Кучерява С. М.
Члени МО: Дьордяй М. В., Селебинка А. А., Мацола М. В., Думнич М. А., Баняс О. А., Деяк М. В..
Проблема, над якою працюють учителі  математики, фізики,  інформатики: “Підвищення якості математичної освіти учнів шляхом упровадження традиційних і інноваційних форм та методів роботи”
 
Методичне об’єднання вчителів
хімії, біології, географії, економіки
Керівник – Мацола М. Р.
Члени МО: Кут Р. І., Мигалко М. М., Деяк О. В., Бібен В. В., Рапава Н. В.
Проблема, над якою працюють учителі: ”  Використання нетрадиційних форм та методів організації навчально-виховної роботи на уроках з метою розвитку творчої активності учнів”
 
Методичне об’єднання вчителів
фізкультури, основ здоровя , ЗВ
Керівник – Габор М. М.
Члени МО: Бібен В. І., Куцин І. Ю.
Проблема, над якою працюють учителі:  Використання інноваційних технологій на уроках з метою розвитку творчих здібностей учнів”
 
Методичне об’єднання вчителів
іноземної мови
Керівник – Бібен В. М.
Члени МО: Демида О. М., Банк Т. М., Минько В. П., Варга Я. Ю., Бокоч О. В.
Проблема, над якою працюють учителі:  Розвиток та саморозвиток вчителів та учнів як умова їх особистісного  і професійного зросту”
Методичне об’єднання вчителів
трудового навчання, музичного  й образотворчого мистецтв
Керівник –Вавренюк І.С.
Члени МО: Улановська Н. В., Ліхачова А. В., Чечель Л. М.
Проблема, над якою працюють учителі: Застосування сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації навчально-виховного процесу на уроках трудового навчання, музичного й образотворчого мистецтва”

Методичне об’єднання класних керівників

Керівник – Кут Р. І.
Члени МО: класні керівники 1-11 класів
Проблема, над якою працюють учителі: “Формування цілісної, духовно-зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання та засвоєння учнями надбань духовних цінностей українського народу”

У школі значна увага приділяється самоосвітній діяльності вчителя. Для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки, роботи над власною методичною проблемою вчителі користуються матеріалами, наявними   у школьному методичному кабінеті, кабінеті психологічної служби, у бібліотеці , виписують фахові газети й журнали. Педагоги вивчають нові програми, підручники, спеціальну й педагогічну літературу, додатковий науковий матеріал, знайомляться з новими приймами організації діяльності учнів на уроках.  Кожен учитель підготував теку по самоосвіті.

Важлива роль у системі методичної роботи відводиться вчителям – початківцям. Для  подолання  утруднень у їх навчальної діяльності, формування майстерності у закладі  використовується система наставництва. Під керівництвом досвідчених педагогів опановують секрети учительської майстерності молоді вчителі Банк Т. В.,  Маринець М. А.