Зміст

Загальні положення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В комунальному закладі «Вільховецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Тячівського району, Закарпатської області» трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

  1. Ці правила поширюються на всіх працівників Школи:
  • адміністративно-управлінський персонал;
  • навчально-виховний персонал;
  • непедагогічний персонал;
  • обслуговуючий персонал.
  1. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладів освіти, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах. Зазначені норми закріплені в Типових правилах внутрішнього розпорядку, відповідно до яких трудові колективи закладів освіти затверджують за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету свої правила внутрішнього розпорядку.
  2. Усі питання, пов’язані  із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує  керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках передбачених  діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
  3. Правила внутрішнього розпорядку Школи складені з урахуванням змісту основних організаційно-правових документів комунальної установи освіти – Статуту навчального закладу та Колективного договору – якими визначається специфіка взаємодії та взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу – учнів, їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів (у тому числі керівників – директора та його заступників), інших працівників школи, якими визначаються відносини учасників трудового процесу – керівників установи (директора, заступників директора), педагогів, інших працівників навчального закладу.