Зміст

Основні правила та обов’язки власника або уповноваженого ним органу

7.  ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ

Власник або уповноважений ним орган (керівник) закладу освіти зобов’язаний:

а)забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б)визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити  до відома  розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в)удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших  працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

г)організувати підготовку  необхідної кількості науково-педагогічних та педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання, як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших  навчальних закладах;

д)укладати і розривати угоди, контракти з керівниками структурних підрозділів, педагогічними та науковими працівниками  відповідно до чинного законодавства, Закону України “Про освіту” та Положення  про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293;

е)доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

ж)видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

з)забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

и)дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

к)додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

л)своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу  і стан навчально-виховного закладу;

м)забезпечувати належне утримання  приміщення, опалення, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, учнів;

н)відстороняти від роботи працівника у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння (стаття 46 КЗпП України), видати наказ про порушення даного положення;