Зміст

Оприлюднено Аналіз навчально – виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік

18.09.2019

Аналіз навчально – виховної роботи

за 2018-2019 навчальний рік

Вільховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Сьогодні в українській державі потрібна така школа, в якій будуть створені умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного «навчатися в продовж життя», створювати і розвивати цінності громадянського суспільства, і яка повною мірою зможе втілити в життя національну ідею «Нової української школи».

Педагоги нашої школи глибоко усвідомлюють значимість вищесказаного і тому в 2018-2019н.р. спрямували свою роботу на вдосконалення навчально-виховного процесу, насамперед удосконалення уроку шляхом особистісно-зорієнтованої системи навчання і виховання та впровадження в практику роботи школи прогресивно-педагогічних ідей, новітніх педагогічних технологій.

Дирекція школи, педагогічний колектив працювали над реалізацією положень Конституції України, Законів України «Про освіту». «Про загальну середню освіту», Державних стандартів, рішень колегій, наказів управління освіти, облдержадміністрації, управління  освіти Вільховецької ОТГ та власних рішень і наказів.

Для реалізації завдань освіти та Державного стандарту загальної середньої освіти є необхідність об’єктивної інформації про рівень навчальних досягнень учнів з метою покращення якості знань та підготовки учнів до державної підсумкової атестації та проходження зовнішнього незалежного тестування. З цією метою в школі відповідно до річного плану та графіку контролю за навчально-виховним процесом на 2018–2019 навчальний рік підведені підсумки за результатами інформації наданої класними керівниками з питань визначення якості знань, рівня навчальних досягнень учнів школи.

Школою  виконано  всеобуч, всі  діти  шкільного  віку  охоплені  навчанням  у  школі. Педагогічний  колектив  школи  визначив  вузлові  проблеми, які  охопили  всі  питання  навчально-виховного  процесу. Ці  проблеми  реалізовувались  через  систему  уроків, позаурочні  заходи, засідання педрад, нарад  при  директорі. Учительський  колектив  забезпечував  реалізацію  провідних  ідей  реформи  школи, навчальних  програм, дбав  про  підвищення  ефективності  навчально-виховного  процесу  по  опануванню  учнями  основ  наук, навичок  культури  поведінки.

Сумлінно  відносяться  до  справи  навчання  і  виховання  учнів  учитель  географії  Мигалко М.М., учителі  української  мови  Маринець О.В., Бойченко Л.М.,  учителі математики Баняс О.А.,Мацола М.В.,учитель  інформатики Кучерява С.М., учитель  фізики  Дьордяй М.В., учитель образотворчого мистецтва Дьордяй С.І, учителі історії Зеленчук Т.П., Гапчук М.М.,учитель  трудового  навчання  Іванча М.І., учитель біології та хімії Мацола М.Р. та  інші. Свої  уроки  дані  вчителі  будують  і  проводять  відповідно  до  сучасних  вимог  процесу  навчання. Весь  хід  уроку  спрямовується  на  забезпечення  учнів  міцними  знаннями  та  практичними  уміннями  з  основ  наук. В  своїй  роботі  вони  уміло  використовують  навчальні  кабінети, унаочнення, урізноманітнюють  форми  і  методи  навчання, навчають  дітей  працювати  з  підручниками  та  додатковою  літературою.

Заступником  директора  школи  з  навчально-виховної  роботи

Зеленчук Т.П. був  підготовлений  заздалегідь  розклад  уроків, графік  проведення  відкритих  уроків, контрольних  робіт.

З  метою  координації  методичної  роботи, організації  систематичної  планомірної, колективної  та  індивідуальної  діяльності  педагогічних  кадрів  по  підвищенню  методичного, теоретичного, наукового, професійного  рівня  створено  методичну  раду школи. В школі  працюють  методичні  об’єднання.

В  2018-2019н.р.  було  проведено слідуючі   педради на  тему: «Аналіз  стану  навчально-виховної  роботи  школи  у  2017-2018  н.р  та  завдання   на новий 2018– 2019  навчальний  рік», «Розвиток фахової компетентності педагога як умова формування компетентного випускника», «Розвиток учнівського самоврядування як умова виховання лідерських якостей», «Атестація педагогічних кадрів як засіб підвищення педагогічної майстерності вчителів( творчі звіти вчителів, що атестуються)»тощо.

Адміністрація  і  вчителі  школи  брали  активну  участь  у фахових  семінарах, які проводились управлінням освіти  Вільховецької ОТГ, міжшкільних  методичних  об’єднаннях.

Перевіривши  та  проаналізувавши  звіти  класних  керівників  про  успішність, відвідування  та  рух  учнів  за  ІІ  семестр та рік  якість знань по закладу  становить 55,3%.  На високому рівні за результатами навчальних досягнень учнів по школі закінчили навчальний рік 136 учнів, що складає 27,8%, відповідно на достатньому рівні 171 учнів  що складає 30,7%. Кращими показниками високого рівня є  досягнення учнів 2-Б,3-Б класів  – 86,4% та 81,6%. Але є клас, де показник навчання учнів високого рівня зовсім відсутній – це 8-А клас. Показник початкового  рівня навчальних досягнень учнів у школі мають 14 учнів та відповідно 2,5%. Найнижча якість знань 24%, 26,3% відповідно у 9-Б та 8-А  класах

Підведення підсумків показали такий рівень навчальних досягнень учнів школи за результатами І семестру 2018 – 2019 навчального року:

 

 Клас

К-сть учнів Рівень навчальних досягнень Якість знань

 

Початковий Середній Достатній

 

Високий
К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

2-А 32 7 23 14 43 11 34 77,5%
2-Б 31 4 14 16 51 11 35 86,4%
2-В 5 2 40 2 40 1 20 60%
3-А 22 2 9 11 50 9 41 90%
3-Б 21 4 28 10 48 7 34 81,6%
3-В 16 7 44 6 38 3 18 56,7%
3-Г 9 3 33 3 33 3 34 66,6%
4-А 27 9 33 8 30 10 37 66,6%
4-Б 30 9 31 8 26 13 43 70%
5-А 29 11 37 13 44 5 19 61,2%
5-Б 31 14 45 3 10 14 45 54,4%
6-А 28 10 36 12 43 6 21 64,8%
6-Б 24 9 38 8 34 7 28 63%
7-А 29 1 3,4 17 57 8 27 3 12,6 37,4%
7-Б 27 3 11 12 44 9 34 3 11 44,4%
8-А 15 2 13,4 9 60,3 4 26,3 26,3%
8-Б 22 3 13,5 8 36 5 23 6 27,5 49,5%
9-А 29 3 10 15 51 5 17 6 22 37,4%
9-Б 21 ­2 9,6 14 66,4 4 19,2 1 4,8 24%
10-А 28 1 н/а 12 44 11 41 4 15 55,5%
10-Б 27 1н/а н/а 18 70 4 15 4 15 30,4%
11-А 20 13 65 2 10 5 25 35%
11-Б 17 8 47 5 30 4 23 53%
Всього 540 14 2,5 217 39 171 30,7 136 27,8 55,3%

Атестованими за рік  є 193  учні 1-4 класів .Учні перших  класів не оцінюються і не атестуються . За результатами навчальних досягнень найвища якість знань серед учнів початкових класів складає  86,4% у 2-Б класі, а 60% найнижча якість знань у 3-В класі. Середній показник знань у початковій школі складає 73%.

Підведення підсумків показали такий рівень навчальних досягнень учнів початкових класів за результатами  2018-2019 навчального року:

 

 

 

Клас

К-сть учнів Рівень навчальних досягнень Якість знань

 

Початковий Середній Достатній

 

Високий
К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

2-А 32 7 23 14 43 11 34 77,5%
2-Б 31 4 14 16 51 11 35 86,4%
2-В 5 2 40 2 40 1 20 60%
3-А 22 2 9 11 50 9 41 90%
3-Б 21 4 28 10 48 7 34 81,6%
3-В 16 7 44 6 38 3 18 56,7%
3-Г 9 3 33 3 33 3 34 66,6%
4-А 27 9 33 8 30 10 37 66,6%
4-Б 30 9 31 8 26 13 43 70%
Всього 193 47 24 78 39 68 37 73%

Серед учнів 5-9-х класів атестовані 255 учнів, що складає 100% від загальної кількості  учнів школи другого ступеня. За результатами навчальних досягнень найвища якість знань серед учнів 5-9-х  класів складає  64,8% у 6-А, 63% – у 6-Б, 61,2% – у 5-А класах, а 24% найнижча якість знань у 9-Б класі. Початковий рівень навчання учнів 5-9 класів складає 5,5% (14 учнів).

За результатами навчальних досягнень за 2018-2019 навчальний рік ви сім учнів отримали свідоцтво з відзнакою:

 1. Габор Вікторія Іванівна 9-А
 2. Габор Іван Іванович          9-А
 3. Гордашевська Яна Петрівна     9-А
 4. Малько Василь Васильович 9-А
 5. Токар Олександра Василівна 9-А
 6. Чонка Наталія Іванівна 9-А
 7. Фединець Юрій Іванович 9-Б

Підведення підсумків показали такий рівень навчальних досягнень учнів 5 – 9-х класів у 2018-2019 навчальному році:

 

 

 

Клас

К-сть учнів Рівень навчальних досягнень Якість знань

 

Початковий Середній Достатній

 

Високий
К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

5-А 29 11 37 13 44 5 19 61,2%
5-Б 31 14 45 3 10 14 45 54,4%
6-А 28 10 36 12 43 6 21 64,8%
6-Б 24 9 38 8 34 7 28 63%
7-А 29 1 3,4 17 57 8 27 3 12,6 37,4%
7-Б 27 3 11 12 44 9 34 3 11 44,4%
8-А 15 2 13,4 9 60,3 4 26,3 26,3%
8-Б 22 3 13,5 8 36 5 23 6 27,5 49,5%
9-А 29 3 10 15 51 5 17 6 22 37,4%
9-Б 21 ­2 9,6 14 66,4 4 19,2 1 4,8 24%
Всоьго 255 14 5,5 119 46,4 71 27,6 51 20,5 47,6%

Серед  учнів 10-11 х класів школи атестовано 92 учнів, що складає 97,8% (2 учнів не атестовано з усіх предметів, а це вказує на відрахування  учнів з школи, відповідно до Статуту закладу.). Середній показник якості знань учнів 10-11-х класів складає 43%. Показник високого рівня знань дуже низький серед учнів 10-11 класів – 20%.У порівнянні з минулим навчальним роком показники знань учнів знизились на 4,2%. Претендентів на золоту або срібну медалі немає.

 

 

 

Клас

К-сть учнів Рівень навчальних досягнень Якість знань

 

Початковий Середній Достатній

 

Високий
К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

К-сть

учнів

 

%

10-А 28 1 н/а 12 44 11 41 4 15 55,5%
10-Б 27 1н/а н/а 18 70 4 15 4 15 30,4%
11-А 20 13 65 2 10 5 25 35%
11-Б 17 8 47 5 30 4 23 53%
Всього 92 51 56 22 24 17 20 43%

Аналіз навчальних досягнень учнів за предметами.

Українська мова

 

Клас

К-сть учнів                  Рівень навчальних досягнень Середній бал

 

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
2-А 32 7 21,8 14 43,8 11 34,4 8,3 Руснак О.І.
2-Б 31 2 6,5 16 51,6 13 41,9 8,7 Шелемба Т.А.
2-В 5 2 40 2 40 1 20 7,6 Поп Т.Ю.
3-А 22 8 36,4 14 63,6 9,8 Поп Г.І.
3-Б 21 4 19,4 10 47,6 7 33 8,6 Тяско Н.М.
3-В 16 5 31,5 6 37,5 5 31 8,0 Чонка В.В.
3-Г 9 3 33,3 3 33,3 3 33,4 8,4 Дикун О.І.
4-А 27 3 11,1 11 40,7 13 48,2 8,8 Селебинко Р.М.
4-Б 30 3 10 13 43,3 14 46,7 8,9 Дудаш С.А.
5-А 14 3 21,5 6 42,8 5 35,7 8,7 Боднарчук В.В.
15 2 13,3 8 53,4 5 33,3 8,5 Бабей М.Ю.
5-Б 15 1 6,7 8 53,3 6 40 8,7 Боднарчук В.В.
16      2 22,6 6 32,2 8 45,2 8,7 Бабей М.Ю.
6-А 14 1 7,1 7 50 6 42,9 9,1 Боднарчук В.В.
14 3 21,5 7 50 4 28,5 8,2 Бабей М.Ю.
6-Б 24 3 13 11 45 10 42 8,7 Бойченко Л.М
7-А 14 4 29 7 50 3 21 8,0 Бойченко Л.М.
15 3 20 7 46,7 5 33,3 8,3 Маринець О.В.
7-Б 27 9 33 11 41 7 26 7,9 Бойченко Л.М.
8-А 15 4 26,7 11 73,3 6,7 Бочек М.І.
8-Б 22 6 27,2 9 41 7 31,8 8,0 Бочек М.І.
9-А 15 10 67 2 13 3 20 6,6 Шафар О.В.
14 4 28 6 42 4 28 7,8 Бойченко Л.М.
9-Б 21 9 43 11 52,3 1 4,7 6,6 Бочек М.І.
10-А 14 1н/а 10 76 3 24 8,1 Шафар О,В.
14 4 28 6 42 4 28 8,0 Бойченко Л.М.
10-Б 27 1н/а 9 34,6 12 46,2 5 19,2 7,4 Маринець О.В.
11-А 20 9 45 7 35 4 20 7,0 Шафар О.В.
11-Б 17 8 47,1 5 29,4 4 23,5 7,2 Маринець О.В.
Всьо

го

540 123 25 240 48 175 27 8,1

2018-2019н.р. – якість навчання з української мови 83%. Середній бал 8,1

2017-2018н.р. – якісний показник знань складає 63,8%. Середній бал – 7.4

2018-2019н.р. – якість навчання з української мови  97,2%. Середній бал 7,5. 

Українська література

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній бал

 

 

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-А 29 3 10,3 13 44,4 13 44,4 8,5 Бабей М.Ю.
5-Б 31 7 22,6 10 32,2 14 45,2 8,7 Бабей М.Ю.
6-А 28 5 17,8 12 42,8 11 39,4 8,6 Бабей М.Ю.
6-Б 24 3 13 11 45 10 42 8,8 Бойченко Л.М
7-А 29 7 24 15 52 7 24 8,1 Бойченко Л.М.
7-Б 27 9 33 11 41 7 26 7,7 Бойченко Л.М.
8-А 15 4 26,7 9 60 2 13,3 7,1 Бочек М.І.
8-Б 22 6 27,2 8 36,4 8 36,4 8,3 Бочек М.І.
9-А 29 13 45 10 34 6 21 7,0 Шафар О.В.
9-Б 21 9 43 11 52,3 1 4,7 6,8 Бочек М.І.
10-А 28 1н/а 3 11 19 68 5 18 8,0 Шафар О.В.
10-Б 27 1н/а 10 38,5 10 38,5 6 23 7,3 Бочек М.І.
11-А 20 9 45 7 35 4 20 7,0 Шафар О.В.
11-Б 17 3 17,6 9 53 5 29,4 8,4 Маринець О.В.
Всьо

го

347 91 27 155 47 99 26 7,9

2018-2019 н.р.- якість навчання з української літератури – 76,2%. Середній бал 7,9

2017-2018н.р.- якісний показник знань складає 69,9% .Середній бал навченості становить – 7.7

2016-2017 н.р. – якість навчання з української літератури 65,1%. Середній бал 7,6. 

Зарубіжна література

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній

бал

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-А 29 10 34,5 10 34,5 9 31 8,0 Шафар Т.М.
5-Б 31 9 29 8 26 14 45 8,3 Шафар Т.М.
6-А 28 7 25,5 10 35,5 11 39 8,0 Шафар Т.М.
6-Б 24 3 12,5 9 37,5 12 50 8,8 Шафар Т.М.
7-А 29 7 24,1 13 44,9 9 31 9,7 Боднарчук В.А.
7-Б 27 11 41 9 33 7 26 7,7 Шафар Т.М.
8-А 15 5 33,5 8 53,5 2 13 7,0 Шафар Т.М.
8-Б 22 7 32 7 32 8 36 8,3 Шафар Т.М.
9-А 29 15 51,7 8 27,6 6 20,7 6,9 Боднарчук В.В.
9-Б 21 12 57,2 7 33,3 2 9,5 6,7 Боднарчук В.В.
10-А 28 1н/а 6 22,3 12 44,4 9 33,3 8,6 Боднарчук В.А.
10-Б 27 1н/а 10 38,4 9 34,6 7 27 7,5 Боднарчук В.А.
11-А 20 8 40 4 20 8 40 8,2 Боднарчук В.А.
11-Б 17 3 18 7 41 7 41 9,0 Шафар Т.М.
Всьо

го

347 113 34 121 36 111 30 8,1

2018-2019 н.р.- якість навчання із зарубіжної літератури 69,6%. Середній бал 8,1.

2017-2018н.р. – якісний показник знань складає 68,4% Середній бал навченості становить – 7,9.

2016-2017 н.р.- якість навчання із зарубіжної літератури 71,4%. Середній бал 7,9.

Математика. Алгебра.

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній бал

 

 

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
2-А 32 7 21,8 14 43,8 11 34,4 8,3 Руснак О.І.
2-Б 31 4 12,9 16 51,6 11 35,5 8,6 Шелемба Т.А.
2-В 5 2 40 2 40 1 20 7,6 Поп Т.Ю.
3-А 22 2 9,1 6 27,3 14 63,6 9,8 Поп Г.І.
3-Б 21 4 19,4 10 47,6 7 33 8,6 Тяско Н.М.
3-В 16 5 31,5 6 37,5 5 31 9,5 Чонка В.В.
3-Г 9 2 22,2 3 33,3 4 44,5 8,7 Дикун О.І.
4-А 27 4 14,9 12 44,4 11 40,7 8,7 Шафар  Р.М.
4-Б 30 7 23,3 9 30 14 47,7 8,7 Дудаш С.А.
5-А 29 11 39 13 44 5 17 7,8 Баняс О.А.
5-Б 31 10 32 7 23 14 45 8,5 Думнич М.А.
6-А 28 12 42,9 10 35,7 6 21,4 7,4 Деяк М.В.
6-Б 24 4 16,7 11 45,8 9 37,5 8,4 Мацола М.В.
7-А 29 10 34 14 49 5 17 7,3 Баняс О.А.
7-Б 27 7 26 14 52 6 22 7,7 Думнич М.А.
8-А 15 8 53 6 40 1 7 6,3 Думнич М.А.
8-Б 22 10 46 6 27 6 27 7,0 Думнич М.А.
9-А 29 2 6,9 12 41,4 8 27,6 7 24,1 6,6 Мацола М.В.
9-Б 21 8 39 11 52 2 9 7,3 Баняс О.А.
10-А 28 1н/а 8 29,7 12 44,4 7 26,9 7,7 Деяк М.В.
10-Б 27 1н/а 15 58 7 27 4 15 6,7 Думнич М.А.
11-А 20 7 35 8 40 5 25 7,5 Деяк М.В.
11-Б 17 4 23,5 8 47,1 5 29,4 7,5 Мацола М.В.
Всьо

го

540 2 0,4 163 30 213 39 160 30,6 7,9  

2018-2019 н.р.- якість навчання з математики та алгебри 67,5% Середній бал 7,9

2017-2018н.р.- якісний показник знань складає 60,5% Середній бал навченості становить – 6,8.

2016-2018н.р.- якість навчання з алгебри 60,9%. Середній бал 7,1. 

Геометрія 

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній бал  

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
7-А 29 10 34 14 49 5 17 7,3 Баняс О.А.
7-Б 27 7 26 13 48 7 26 7,7 Думнич М.А.
8-А 16 8 53 6 40 1 7 6,3 Думнич М.А.
8-Б 21 10 46 6 27 6 27 7,0 Думнич М.А.
9-А 29 3 10,3 11 38 8 27,6 7 24,1 6,7 Мацола М.В.
9-Б 21 8 39 11 52 2 9 7,3 Баняс О.А.
10-А 28 8 29,7 12 44,4 7 26,9 7,7 Деяк М.В.
10-Б 27 1н/а 13 50 9 35 4 15 7,0 Думнич М.А.
11-А 20 7 35 8 35 5 25 7,3 Деяк М.В.
11-Б 17 4 23,5 8 47,1 5 29,4 7,6 Мацола М.В.
Всьо

го

235 3 1 86 34 95 38 49 26 7,2

2018-2019н.р.- якість навчання з геометрії 57,6%. Середній бал 7,2

2017-2018н.р.- якісний показник знань складає 51,6% Середній бал навченості становить – 7,0

2016-2017н.р. – якість навчання з геометрії 53,2%. Середній бал 6,9.

Інформатика

 

Клас

К-сть учнів Рівень навчальних досягнень Середній  бал  

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-А 14 1 7 7 50 6 43 8,9 Кучерява С.М.
15 1 6,6 4 27,6 10 66,6 9,6 Деяк О.В.
5-Б 16 1 6 6 38 9 56 9,4 Кучерява С.М.
15 7 47,6 8 53,3 9,2 Деяк О.В.
6-А 14 1 7 9 64 4 29 8,8 Кучерява С.М.
14 3 21,6 11 78,5 10,1 Деяк О.В.
6-Б 12 6 50 6 50 9,5 Кучерява С.М.
12 7 58 5 42 9,1 Палінкаш А.І.
7-А 14 1 7 8 57 5 36 8,1 Кучерява С.М.
15 5 33,3 7 46,6 3 20,1 7,6 Іванча М.І.
7-Б 13 3 23 5 38,5 5 38,5 8,6 Кучерява С.М.
14 3 21,4 8 57,2 3 21,4 7,8 Іванча М.І.
8-А 8 2 25 5 62,5 1 12,5 7,5 Кучерява С.М.
7 4 57 3 43 9,3 Палінкаш А.І.
8-Б 12 1 8 6 50 5 42 8,5 Кучерява С.М.
10 4 40 6 60 9,8 Палінкаш А.І.
  9-А 15 7 47 5 33 3 20 7,5 Кучерява С.М.
14 4 38,6 7 50 3 21,4 7,4 Деяк О.В.
  9-Б 10 9 90 1 10 8,0 Кучерява С.М.
11 5 45,5 5 45,5 1 9 6,8 Деяк О.В.
 10-А 14 3 21,5 8 57 3 21,5 8,0 Кучерява С.М.
14 1н/а 2 15,5 6 46,1 5 38,6 8,6 Деяк О.В.
 10-Б 13 7 54 2 15 4 31 7,3 Кучерява С.М.
14 1н/а 6 46,2 6 46,2 1 7,6 6,4 Деяк О.В.
 11-А 10 4 40 4 40 2 20 7,6 Кучерява С.М.
10 4 40 2 20 4 40 7,4 Іванча М.І.
 11-Б 9 3 33,3 3 33,3 3 33,4 7,8 Кучерява С.М.
8 1 12,5 5 62,5 2 25 8,3 Іванча М.І.
Всьо

го

347 65 20 158 47 122 33 8,3

2018-2019н.р.-якість навчання з інформатики 84%. Середній бал 8,3.

2017-2018н.р. – Якісний показник знань складає 75,6% Середній бал навченості становить – 8,1.

2016-2017н.р. – якість навчання з інформатики 72%. Середній бал 8,0. 

Географія

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній бал

 

 

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
6-А 28 3 11 13 46 12 43 8,5 Мигалко М.М.
6-Б 24 3 12 10 42 11 46 8,9
7-А 29 5 17 13 45 11 38 8,5
7-Б 27 10 37 6 22 11 41 8,1
8-А 15 4 27 7 47 4 26 8,0
8-Б 22 6 27 6 27 10 46 8,6
9-А 29 9 31 13 45 7 24 7,9
9-Б 21 8 38 10 48 3 14 7,5
10-А 28 1н/а 3 11 8 30 16 59 9,0
10-Б 27 1н/а 9 35 11 42 6 23 8,0
Всьо

го

250 60 24 97 39 91 37 8,3

2018-2019н.р.-якість навчання з географії 75,2%. Середній бал 8,3

2017-2018н.р. – якісний показник знань складає 74,8% Середній бал навченості становить – 8,6.

2016-2017н.р. – якість навчання з географії 70,8%. Середній бал 8,1.

Природознавство. Біологія

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень  

Середній бал

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
  5-А       29 8 27 17 60 4 13 8,1 Бібен В.В.
  5-Б       30 9 30 7 20 15 50 8,1 Бібен В.В.
6-А 28 1 4 15 53 12 43 9,1 Палінкаш А.І.
6-Б 24 1 4 15 63 8 33 9,0 Палінкаш А.І.
7-А 29 7 24 14 49 8 27 7,7 Рапава Н.В.
7-Б 27 8 30 11 40 8 30 7,3 Рапава Н.В.
8-А 15 5 33 8 54 2 13 7,5 Рапава Н.В.
8-Б 22 7 32 9 41 6 27 7,8 Кут Р.І.
9-А 29 10 35 12 41 7 24 7,6 Мацола М.Р.
9-Б 21 7 33 13 62 1 5 6,9 Мацола М.Р
10-А 28 1н/а 6 22 15 56 6 22 7,9 Мацола М.Р.
10-Б 27 1н/а 13 50 8 31 5 19 7,1 Мацола М.Р.
11-А 20 11 55 4 20 5 25 7,1 Мацола М.Р.
11-Б 17 3 16 9 54 5 30 8,2 Бібен В.В.
Всьо

го

347     96 29 157 56 92 15 7,8

2018-2019н.р. – якість навчання з природознавства та біології 74,7%. Середній бал 7,8.

2017-2018н.р. – якісний показник знань складає 68% Середній бал навченості становить – 7,3.

2016-2017н.р. – якість навчання з біології 68,7. Середній бал – 7,6. 

Хімія

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній бал  

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
7-А 29 8 27 17 59 4 14 7,3 Мацола М.Р.
7-Б 27 11 41 11 41 5 18 7,2 Мацола М.Р.
8-А 15 9 61 4 26 2 13 6,3 Бібен В.В.
8-Б 22 9 41 6 27 7 32 8,0 Бібен В.В.
9-А 29 12 41 10 35 7 24 7,5 Мацола М.Р.
9-Б 21 8 38 11 52 2 10 6,8 Мацола М.Р.
10-А 28 1н/а 9 33,4 14 51,8 4 14,8 7,6 Кут Р.І.
10-Б 27 1н/а 13 50 9 34,6 4 15,4 7,3 Кут Р.І.
11-А 20 10 50 5 25 5 25 7,2 Мацола М.Р.
11-Б 17 4 24 8 47 5 29 7,7 Мацола М.Р.
Всьо

го

235 93 37 95 38 45 25 7,3

2018-2019н.р. – Якість навчання з хімії 56%.Середній бал 7,3.

2017-2018н.р. – Якісний показник знань складає 64% Середній бал  – 7,2.

2016-2017н.р. – Якість навчання з хімії 54%. Середній бал – 7,3. 

Історія України

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній бал

 

 

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-А 29 6 21 11 38 12 41 8,5 Гапчук М.М.
5-Б 31 8 26 10 32 13 42 8,4 Гапчук М.М.
6-А 28 19 68 9 32 8,0 Бочек М.Д
6-Б 24 15 62,5 9 37,5 8,5 Бочек М.Д.
7-А 29 11 37 10 34 8 29 7,7 Зеленчук Т.П.
7-Б 27 9 33 13 48 5 19 7,4 Зеленчук Т.П.
8-А 15 15 100 7,5 Бочек М.Д.
8-Б 22 7 32 8 36 7 32 8,0 Гапчук М.М.
9-А 29 12 41 10 34 7 25 7,1 Зеленчук Т.П.
9-Б 21 6 29 13 62 2 9 6,7 Зеленчук Т.П.
10-А 28 1н//а 9 33 11 41 7 26 7,9 Гапчук М.М.
10-Б 27 1н/а 12 44 10 37 4 19 6,8 Зеленчук Т.П.
11-А 20 8 40 4 20 8 40 7,9 Бочек М.Д.
11-Б 17 12 71 5 29 8,3 Бочек М.Д.
Всьо

го

347 88 26 161 45 96 29 7,8

2018-2019н.р. – Якісний показник знань з історії України 77,1%. Середній бал 7,8.

2017-2018н.р. – Якісний показник знань складає 69,3% Середній бал навченості становить – 7,9.

2016-2017н.р. – Якість навчання з історії    68,4%    .  Середній бал  7,7.

Всесвітня  історія:

 

Клас

К-сть

учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній бал

 

 

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
7-А 29 11 37 10 34 8 29 7,9 Зеленчук Т.П.
7-Б 27 10 37 11 41 6 22 7,6 Зеленчук Т.П.
8-А 15 15 100 7,5 Бочек М.Д.
8-Б 22 7 32 8 36 7 32 8,1 Гапчук М.М.
9-А 29 11 37 11 37 7 26 7,2 Зеленчук Т.П.
9-Б 21 7 34 12 58 2 8 6,7 Зеленчук Т.П.
10-А 28 1н/а 9 34 12 44 6 22 7,9 Гапчук М.М.
10-Б 27 1н/а 13 48 9 33 4 19 7,0 Зеленчук Т.П.
11-А 20 8 40 4 20 8 40 7,9 Бочек М.Д.
11-Б 17 12 71 5 29 8,2 Бочек М.Д.
Всьо

го

235 2н/а   76 30 104 42 53 38 7,6

Якісний показник знань з всесвітньої історії 58,9%.

Правознавство. Громадянська освіта.

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній бал

 

 

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
9-А 29 12 41 11 38 6 21 7,6 Бочек М.Д.
9-Б 21 9 43 11 52 1 5 7,3 Бочек М.Д.
10-А 28 1н/а 8 30 9 33 10 37 8,1 Бочек М.Д.
10-Б 27 1н/а 15 58 7 27 4 15 7,2 Бочек М.Д.
Всього 105 44 40 38 34 21 26 7,6

Якість навчання з правознавства 53,1%. Середній бал 7,6. 

Французька мова 

 

Клас

К-

сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній бал

 

 

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-А 18 4 22 7 39 7 39 8,3 Банк Т.М.
5-Б 25 8 32 3 12 14 56 8,4 Банк Т.М.
6-А 10 3 30 5 50 2 20 7,6 Минько В.П.
6-Б 13 1 8 5 38 7 54 9,2 Минько В.П.
7-А 20 6 30 11 55 3 15 7,3 Минько В.П.
7-Б 17 10 58 3 18 4 24 7,1 Минько В.П.
8-А 9 2 22,2 6 66,7 1 11,1 7,5 Банк Т.М.
8-Б 11 1 10 5 45 5 45 9,0 Банк Т.М.
Всього 123     35 30 45 36 43 34 8,0

2018-2019н.р. – Якість навчання з французької мови70,4%. Середній бал 8,0.

 2017-2018н.р. – Якісний показник знань складає 64,8% Середній бал навченості становить – 7,9.

Англійська мова

       Клас К-сть Рівень навчальних досягнень Середній бал Прізвище вчителя
Початковий Середній Достатній Високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-а 18 3 16,6 7 38,9 8 44,5 8,6 Шелемба О.В.
5-б 25 8 32 3 22 14 56 8,5 Шелемба О.В.
6-а 28 8 28,6 13 46,4 7 25 7,3 Варга Я.Ю.
6-б 24 9 37,5 8 33,4 7 29,1 7,6 Варга Я.Ю.
7-а 20 9 45 8 40 3 15 6,8 Варга Я.Ю.
7-б 17 7 41,2 5 29,4 5 29,4 7,3 Шелемба О.В.
8-а 15 6 40 9 60 6,0 Демида О.М.
8-б 22 10 46 6 27 6 27 7,2 Демида О.М.
9-а 19 8 42,1 6 31,6 5 26,3 7,0 Токар С.В.
9-б 13 7 53,8 5 38,5 1 7,7 6,4 Токар С.В.
10-а 14 1н/а 1 7,7 9 69,2 3 23,1 8,4 Токар С.В.
10-б 11 7 64 1 9 3 27 6,0 Демида О.М.
11-а 11 5 45,4 2 18,2 4 36,4 7,5 Токар С.В.
11-б 8 1 12,5 2 25 5 62,5 9,0 Токар С.В.
Всього 245     89 36 84 34 71 30 7,4

2018-2019н.р. – Якість навчання з англійської мови 62%. Середній бал 7,4.

2017-2018н.р. – Якість навчання з англійської мови 65%. Середній бал 7,4. 

Німецька мова

       Клас Учнів за списком Рівень навчальних досягнень Середній   бал Якість навчання Прізвище вчителя
Початковий Середній Достатній Високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-а 11 3 27 5 46 3 27 7,9 Копилець А.А.
5-б 6 3 50 3 50 8,5 Копилець А.А.
7-а 9 2 22 4 45 3 33 8,3 Копилець А.А.
7-б 10 4 40 4 40 2 20 7,0 Копилець А.А.
8-а 6 2 33,3 2 33,3 2 33,4 7,3 Копилець А.А.
8-б 11 5 46 3 27 3 27 7,0 Копилець А.А.
9-а 29 17 59 5 17 7 24 6,4 Копилець А.А.
9-б 21 9 43 10 48 2 9 6,1 Копилець А.А.
10-б 16 1н/а 11 73 1 7 3 20 6,1 Копилець А.А.
11-а 9 6 67 1 11 2 22 6,1 Копилець А.А.
11-б 9 4 44,5 4 44,5 1 11 6,9 Копилець А.А.
Всього 137 63 44 42 29 31 27 7,0

2018-2019н.р. – Якість навчання з німецької мови 51%. Середній бал 7,0.

2017-2018н.р. – Якість навчання з німецької мови 57%. Середній бал 7,3. 

Фізика 

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній бал

 

 

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
7-А 29 1 3,4 11 38 14 48,3 3 10,3 6,7 Селебинка А.А.
7-Б 27 3 11 7 26 7 26 10 37 7,4 Селебинка А.А.
8-А 15 2 13,3 6 40 6 40 1 6,7 6,3 Селебинка А.А.
8-Б 22 3 13,6 4 18,2 8 36,4 7 31,8 7,5 Селебинка А.А.
9-А 29 3 10,5 9 31,5 10 34,4 7 23,6 6,4 Селебинка А.А.
9-Б 21 2 9,5 7 33,5 10 47,5 2 9,5 6,1 Селебинка А.А.
10-А 28 1н/а 10 37 11 41 6 22 7,8 Дьордяй М.В.
10-Б 27 1н/а 11 41 9 33 6 26 7,3 Дьордяй М.В.
11-А 20 8 40 4 20 8 40 7,4 Селебинка А.А.
11-Б 17 2 12 8 47 7 41 8,8 Селебинка А.А.
Всьо

го

235 14 5 75 30 87 34 57 31 7,1

2018-2019н.р. – Якість навчання з фізики 54,8%. Середній бал 7,1.

2017-2018н.р. – Якісний показник знань складає 60,5% Середній бал навченості становить – 7,3.

2016-2017н.р. – Якість навчання з фізики –  62%  .  Середній бал – 7,2. 

Фізична культура

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень Середній бал  

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-а 29 1 3,4 28 96,6 10,0 Куцин І.Ю.
5-б 30 1 3 30 97 10,0 Куцин І.Ю
6-а 28 5 18 23 82 10,0 Куцин І.Ю
6-б 24 1 4,5 23 95,5 10,0 Куцин І.Ю
7-А 29 3 10 13 45 13 45 9,0 Габор М.М.
7-Б 27 1 4 12 44 14 52 10,0 Габор М.М.
8-А      15 6 40 9 60 9,5 Куцин І.Ю.
8-Б 22 2 9 7 32 13 59 9,0 Бібен В.І.
9-А 29 4 14 9 31 16 55 9,5 Бібен В.І.
9-Б 21 2 10 12 56 7 34 8,5 Бібен В.І.
10-А 28 1н/а 1 4 12 44 14 52 9,0 Габор М.М
10-Б 27 1н/а 4 19 16 59 6 22 8,5 Габор М.М.
11-А 20 3 15 8 40 9 45 9,5 Бібен В.І.
11-Б 17 9 54 8 46 9,5 Бібен В.І.
Всьо

го

347 20 6 112 34 213 60 9,4

Якість навчання з фізичної культури 97,5. Середній бал 9,4. 

Образотворче мистецтво. Мистецтво. Художня культура.

 

Клас

К-сть учнів

 

                 Рівень навчальних досягнень  

 

Сер.

бал

 

 

ПІБ вчителя

 

 

початковий середній достатній високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-а 29 3 10,2 26 89,8 10,8 Дьордяй С.І.
5-б 30 3 9,9 27 90,1 11,2
6-а 28 5 17,2 23 82,8 10,8
6-б 24 5 21 19 79 11,0
7-А 29 4 13,8 25 86,2 10,9
7-Б 27 5 18,5 5 18,5 17 62,9 9,7
8-А 16 6 37,5 3 19,1 7 43,4 7,5
8-Б 21 7 33,6 5 23,5 9 42,9 8,1
9-А 29 11 37,2 10 35 8 27,8 7,6
9-Б 21 9 42,9 7 33,6 5 23,5 6,6
10-А 28 5 18,5 8 29,6 14 51,9 6,5
10-Б 27 13 49,4 8 30,4 5 20,2 6,9
11-А 20 8 40 6 30 6 30 7,0
11-Б 17 2 11,7 7 41,3 8 47 8,8
Всьо

го

346 66 19,8 79 23,7 199 56,5 8,8

Якість навчання з образотворчого мистецтва, мистецтва та художньої культури 83,4%.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще близько 12% учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів, на достатньому рівні — 11% учнів, на середньому —3,6% учнів.

Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів, необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків, виявлених моніторинговими спостереженнями:

 • зниження якості знань у 7-А,8-А,Б,9-Б,10-А,Б класах (в порівнянні з минулим роком);
 • збільшення кількості учнів (14), які мають початковий рівень навчальних досягнень.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід НВП, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв’язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники.  Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях ШМО, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності учнів.

Одним  з  пріоритетних   завдань  педагогічного  колективу  є  виявлення, навчання  та  розвиток  обдарованих  дітей.

У  школі  було проведено І етап  предметних олімпіад  з  базових  дисциплін.

З метою підготовки та участі переможців шкільних олімпіад в олімпіадах ІІ етапу було складено графік підготовки учнів до олімпіад. Вчителі – предметники проводили підготовку учнів до олімпіад за складеним графіком.

На предметних олімпіадах в   ІІ турі Всеукраїнських олімпіад   маємо наступний результат:

з/п

Назва предмета Клас Переможці Місце Вчителі
1. Українська мова та література 8-Б Гапчук Анна І Бочек М.І.
10-А Денисенко Світлана ІІІ Бойченко Л.М.
11-Б Габор Іванна ІІ Маринець О.В.
2. Правознавство 9-А Малько Василь І Бочек М.Д.
10-Б Фетько Діана ІІ Бочек М.Д.
3. Історія 8-Б Гапчук Анна І Гапчук М.М.
9-А Малько Василь ІІІ Зеленчук Т.П.
10-А Шафар Вікторія ІІ Гапчук М.М.
10-Б Фетько Діана І Зеленчук Т.П.
11-Б Чонка Євгенія ІІІ Бочек М.Д.
4. Географія 8-Б Селебинка Марина І Мигалко М.М.
9-А Габор Іван ІІІ Мигалко М.М.
10-Б Фетько Діана І Мигалко М.М.
5. Фізика 7-Б Майор Меліта І Селебинка А.А.
8-Б Селебинка Марина ІІ Селебинка А.А.
9-А Малько Василь І Селебинка А.А.
9-А Чонка Наталія І Селебинка А.А.
10-Б Фетько Діана І Дьордяй М.В.
11-Б Габор Іванна ІІ Селебинка А.А.
11-Б Мігалко Іветта ІІІ Селебинка А.А.
6. Економіка 11-А Шпілка Марія ІІ Деяк О.В.
7. Трудове навчання

(обслуговуючі види праці)

8-Б Гапчук Анна І Іванча М.І.
9-А Габор Вікторія І Бібен Н.В.
10-А Камнєва Діана ІІ Іванча М.І.
11-А Шпілка Марія ІІ Іванча М.І.
8. Трудове навчання

(технічна праця)

8-Б Селебинка Василь І Іванча М.І.
9-А Малько Василь І Іванча М.І.
10-А Стенавський Василь ІІ Іванча М.І.
11-А Думнич Іван ІІІ Іванча М.І.
9. Хімія 7-Б Томишинець Валентин ІІ Мацола М.Р.
9-А Чонка Наталія ІІ Маринець Л.І.
10-Б Майор Даніела ІІ Кут Р.І.
10. Біологія 8-Б Гапчук Анна ІІ Кут Р.І.
9-А Токар Олександра ІІІ Мацола М.Р.
10-Б Майор Даніела ІІІ Мацола М.Р.
11-Б Габор Іванна ІІІ Бібен В.В.
11. Математика 6-Б Мацола Яна І Мацола М.В.
7-А Копилець Андріана І Баняс О.А.
7-Б Томишинець Валентин ІІІ Думнич М.А.
8-Б Селебинка Марина І Думнич М.А.
9-Б Фединець Юрій ІІІ Баняс О.А.
10-Б Майор Даніела І Думнич М.А.
10-Б Фетько Діана І Думнич М.А.
11-Б Габор Іванна І Мацола М.В.
12. Німецька мова 8-Б Даш Олександр ІІІ Копилець А.А.
9-А Гордашевська Яна ІІ Копилець А.А.
10-Б Майор Даніела І Копилець А.А.
11-А Лавришин Олеся ІІ Копилець А.А.
13. Англійська мова 8-Б Гапчук Анна І Демида О.М.
10-Б Чонка Олеся ІІІ Демида О.М.
10-Б Фетько Діана ІІІ Демида О.М.
11-Б Чонка  Євгенія І Токар С.В.
14. Інформаційні

технології

8-Б Гапчук Анна ІІ Кучерява С.М.
10-Б Фетько Діана І Кучерява С.М.
11-А Шпілка Марія ІІІ Іванча М.І.
15. Інформатика 8-Б Гапчук Анна ІІ Кучерява С.М.
9-А Малько Василь ІІ Кучерява С.М.
10-Б Фетько Діана ІІІ Кучерява С.М.
11-А Шпілка  Марія ІІІ Іванча М.І.

 Учені нашої школи Малько Василь (9-А клас) брав участі в ІІІ етапі учнівських Всеукраїнських олімпіад з технологій і здобув І місце.

Досліджувалася участь учнів в конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності вчителя.

Протягом  2018/2019 н. р. були проведені предметні тижні:

 • Тиждень української мови та літератури;
 • Тиждень географії;
 • Тиждень іноземних мов;
 • Декада історії та правознавства;
 • Тиждень фізики та астрономії;
 • Тиждень біології; хімії;
 • Тиждень екології та охорони довкілля;
 • Тиждень образотворчого мистецтва;
 • Тиждень трудового навчання;
 • Олімпійський тиждень.

Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно беруть участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях.

Щорічно вчителі проходять атестацію на встановлення чи підтвердження кваліфікаційного рівня.

В 2018-2019н.р. було атестовано 8 вчителів.

Серед атестованих вчителів:

атестовано на відповідність раніше присвоєній:

-кваліфікаційній категорії  «Спеціаліст вищої категорії» – 2 вчителів;

– педагогічному званню «Старший учитель» – 1 вчителів;

– 11 тарифного розряду – 1 вчитель;

присвоєно:

– кваліфікаційну категорію  «Спеціаліст ІІ категорії»- 2 вчителям;

– кваліфікаційну категорію  «Спеціаліст І категорії» – 2 вчителям;

– кваліфікаційну категорію  «Спеціаліст вищої категорії» – 1 вчителю;

– педагогічне звання «Старший учитель» – 1 вчителю;

У 4-х класах ДПА проходила з 16 по 21 травня.  Згідно плану роботи були своєчасно проведені організаційні заходи, оформлено теги з екзаменаційними матеріалами, якісно здійснювалась організація початку та проведення атестацій, статистичний звіт.

На підставі звітів виявлено рівень навчальних досягнень учнів, які подано у таблиці:

Українська мова

Клас Ксть учнів, що писали роботу Рівень навчальних досягнень Якісний показник Середній бал
Початковий Середній Достатній Високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
4-А 28 3 10,8 12 43,2 13 46 90 8,9
4-Б 30 5 17 11 37 14 46 82,5 9,1
Разом 58 8 13,6 23 39,1 27 47,3 85 9,0

 Математика

Клас Ксть учнів, що писали роботу Рівень навчальних досягнень Якісний показник Середній бал
Початковий Середній Достатній Високий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
4-А 28 3 10,8 11 39,6 14 49,6 90 9,1
4-Б 30 8 27 8 27 14 46 72,6 8,3
Разом 58 11 18,7 19 32,3 28 49 79,9 8,7

Отже, виходячи з  аналізу роботи школи  за минулий рік,  визначені головні  завдання закладу на 2019-2020 н.р.:

– Забезпечення безперебійного навчально-виховного процесу  в школі та охоплення всіх дітей шкільного віку навчанням

–  Підвищення результативності участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН

– Підтримка і педагогічний супровід відмінників та дітей з особливими здібностями та потребами.

– Виховання в дітей любові до України, рідного села, школи.

– Запобігання правопорушень учнів, профілактична робота з правового виховання.

– Поповнення матеріально-технічної бази школи