Зміст

Оприлюднено Аналіз виховної роботи за 2018/2019 навчальний рік Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

18.09.2019

Аналіз виховної роботи

за  2018/2019 навчальний рік

Вільховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

В умовах творення Української держави особливої актуальності набула  проблема виховання та самовиховання творчої особистості, здатної на самостійну діяльність та саморозвиток.

Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагали  від вчителів створення такої моделі виховання людини, яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання життя, досягати вирішення поставленої мети.

На виконання Методичних рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році (лист Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828), Державної Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 31.10.2011 №1243, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізаціїКонцепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних  закладах, затверджених  наказом МОН від 16.06.15 року № 641у школі сплановано систему заходів різного спрямування із забезпечення виконання завдань, які є метою сучасного освітнього процесу:  формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особисті, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе та оточуючий світ.

Враховуючи завдання національного виховання , визначені в Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота організована й проводиться в різних формах і напрямках: національно-патріотичне, екологічне виховання, правове,  превентивне, художньо-естетичне.

В управлінні життєдіяльністю освітньої установи в  цілому та в дитячому колективі зокрема не обійтися без системного підходу. Системний підхід дозволяє класному керівнику раціонально розподіляти свої зусилля при організації виховного процесу в класі. При створенні виховної системи класу формується «обличчя» класу, його індивідуальний вигляд.

На сучасному етапі класні керівники,використовують методи виховання не тільки як засіб подолання негативних тенденцій у розвитку особистості, але і як засіб формування позитивних властивостей і якостей. Використання для виховання і розвитку особистості ідеї особистісно зорієнтованого виховання, яке втілює демократичні, гуманістичні принципи  випереджаючої освіти  для сталого розвитку.

Національно – патріотичне виховання  дітей та молоді визнано в Україні пріоритетним напрямом державної політики.

Основною метою національно – патріотичного виховання є формування національно-свідомого громадянина на шляху демократичного розвитку нашої держави. Адже саме українцям притаманні любов до рідної землі, гордість за своє історичне минуле, повага до звичаїв, традицій, культури, духовних надбань нашого народу.

Працюючи над реалізацією Концепції національно – патріотичного виховання, педагогічний  колектив  свою виховну роботу спрямовував на виховання свідомого громадянина, патріота України.

Відповідно до розпорядження КМУ від 07 грудня 2016 року № 954-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві», враховуючи Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджених наказом МОН України від 07 вересня 2000 року № 439, наказу ДОН  від 09.02.2017 року № 75/0/212-17 «Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них серед учнівської та студентської молоді області », наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді », заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді з метою введення поваги  до державних символів у ранг пріоритетних елементів патріотичного виховання  та формування в учнівської молоді свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів в повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів та з метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

Так, в усіх класних кімнатах  оформлені куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Класними керівниками та класоводами під час проведення класних годин, тематичних заходів виховується повага до державної символіки. Всі урочистості супроводжуються Гімном України та підняттям Державного  Прапору України.

Виховуючи повагу до історичного минулого нашого народу, учні беруть участь і перемагають у різноманітних представницьких масових заходах, що надає їм не лише неоціненний досвід набуття навичок науковості, пошуковості, але й учить поважати традиції свого народу, його велику культурну спадщину.

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про військовий обов’язок і військову службу», Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року №948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» (зі змінами та доповненнями), відповідно до наказів Міністерства освіти та науки України від 27 жовтня 2014 року № 1213 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16 червня 2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції  національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» та з метою поліпшення стану допризовної підготовки юнаків і військово-патріотичного виховання молоді району складено план роботи щодо військово-патріотичного виховання.

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Указу Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,  підпункту 5.2.2 пункту 5.2 Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл»(«Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р.  № 687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2012  за № 1094/21406, наказу МОН України № 1363 від 14.11.2018 року «Про проведення у 2018-2019 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»), наказу ДОН  «Про організацію та проведення в 2018-2019 в закладах освіти Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)»,  наказу управління  освіти, сім’ї,  молоді та спорту Вільховецької сільської ради та з метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, набуття учнями знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни, формування у молоді високих морально-психологічних якостей 4 квітня 2019 року було проведено І районний етап Гри серед школярів 5-11 класів   на базі школи відповідно до методичних рекомендацій управління  освіти. До проведення гри класні керівники віднеслись  відповідально:  рої  мали відповідну форму та символіку, здавали рапорти, марширували та співали стройові пісні, змагались в  історичних, медичних та спортивних конкурсах .

   З метою виховання поваги учнів до традицій українського народу було проведено такі заходи:

   –         День Козацтва;

 –         Загальношкільна лінійка до Дня української писемності та мовлення.

  –         Акція «Говоримо українською» з учнями 1-11 класів під супровід української музики.

  –         Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

  –         Перегляд учнями 1-4 класів українських мультфільмів.

  –         Виставка малюнків «Я люблю українську мову».

 –      Проведення заходів до Дня Соборності України: Єдиний день інформування, виховні години.

  –         Проведення мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка.

  –         Урочистості з нагоди  народження Т.Г.Шевченка  «І щоб здавалося слова…»;

  –         Заходи до Міжнародного дня рідної мови.

Традиційними в школі є заходи щодо відзначення дня Героїв небесної сотні, уроки мужності до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників , історичні та виховні години (класні керівники      1-11 кл.); зустрічі з воїнами АТО та воїнами, які брали участь в воєнних діях на території інших держав.

Відповідно до Указу Президента України 14 жовтня – День захисника України. Напередодні у школі була проведена лінійка, присвячена цій даті. Усіх присутніх привітали також з Днем українського козацтва та Покровою Пресвятої Богородиці.

До Дня Захисника Вітчизни учнівським самоврядуванням було підготовлено святковий концерт та проведено змагання між юнаками.

Колективні творчі справи не тільки сприяють формуванню особистості з активною громадянською позицією, а й вчать жити і працювати в колективі, сприяють адаптації до сучасного соціуму, духовно збагачують особистість учня, допомагають у осмисленні життєвих цінностей, у вивченні сучасних реалій життя і перспектив розвитку особистості. 

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи протягом 2018-2019 навчального року в школі працювало 27 класних керівників, педагог-організатор, соціальний педагог,практичний психолог заступник директора з виховної роботи

Найбільшу увагу в  своїй  роботі протягом  2018-2019 навчального року педагогічний колектив школи приділяв вихованню в своїх учнях моральних якостей: доброзичливості, поваги до людської гідності, милосер­дя, доброти, людяності, толерантності, порядності; потреби в емоційному та ду­ховному контактах з людьми, потреби у самоповазі, співчутті і співпереживанні людям, ба­жання допомогти, гуманної поведінки, а також патріотизму, національної самосвідомості, відданості Батьківщині, прагненню служити її інтересам, тому  що  робота з формування у дітей  та молоді моральних  та громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу є одним із найважливіших завдань педагогів.

Виховна робота колективу  серед учнів 1-11-х класів будувалася за місячниками згідно Основних орієнтирів виховання та формування ціннісного ставлення до суспільства і держави, культури та мистецтва, природи, праці, сім’ї, родини та людей, до себе.

У школі проведено ряд заходів відповідного напрямку згідно Методичних рекомендацій з виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік, як:

 • національно-патріотичне виховання
 • превентивне виховання
 • фізичне виховання
 • художньо-естетичне виховання
 • розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи
 • підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя
 • професійна орієнтація та допрофільна підготовка.
 1. Національно-патріотичне виховання.

Ціннісне ставлення до суспільства та держави :

 • тематичні класні години за темами: 1-11 класи :«Ми – нація єдина», «Міжнародний день толерантності», «Голодомор 1932-1933 років»;1-4 класи: «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна», «Мої права та обов’язки», «Ми – українці»; 5-8 класи : «Я – громадянин і патріот держави», «Право, обов’язок, свобода та відповідальність», «Україна – наша Батьківщина»; 9-11: класи  «Ми – громадяни України», «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини», «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина»;
 • з нагоди Дня захисника України в школі проведено:
 • родинне свято серед учнів 2-х класів під назвою «Слава козацька не вмре, не поляже»;
 • спортивні змагання серед учнів 8-9-х класів;
 • «Козацькі розваги» серед юнаків 9-11-х класів;
 • вікторина «Державні символи України як символ правової культури»;
 • флешмоб до Дня гідності і свободи;
 • круглий стіл «Торгівля людьми. Розвіювання міфів» в рамках реалізації освітньо-профілактичного проекту «Правовий десант», профілактично-просвітницький захід «Злочин, який не розголошують» в рамках акції «16 днів проти насилля», інтерактивна вікторина про існуючи права «В країні прав та обов’язків», правовий диспут «Право і мораль»;
 • вечір пам’яті «Збудуймо пам’яті негаснучий собор» для учнів 8-х класів, присвячений річниці Голодомору в Україні 1932-1933 років;
 1. Превентивне та фізичне виховання

Ціннісне ставлення до себе, до свого фізичного Я:

 • тематична класна година за темою «Якщо хочеш бути здоровим – будь!» для учнів 1-11-х класів;
 • День здоров’я – з метою вшанування кращих спортсменів школи, прищеплення дітям любові до спорту та поваги до людей, які ним займаються;
 • змагання «Веселі старти», з піонерболу та футболу, першість школи з шашок  та  шахів, участь збірної команди школи з футболу у змаганнях «Шкіряний м’яч»;
 • інтерактивне заняття «Подорож до країни прав та обов’язків» для учнів 5-х класів;
 • заняття з елементами тренінгу «Формування навичок поведінки, які допоможуть уникнути життєвих ризиків» для учнів 7-их класу;
 • профілактичні заходи «Торгівля людьми: розвіювання міфів» (9-ті класи);
 • інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності: з правил поведінки під час навчально-виховного процесу: під час уроків, перерв, в їдальні, на подвір’ї, в спортзалах та на спортмайданчиках; з правил дорожнього руху; поводження з електроприладами, вибухонебезпечними предметами; протипожежної безпеки; правил поведінки на воді, у лісі, вдома; щодо попередження дорожньо-транспортних пригод; «Обережно, отруйні гриби»; «Правила дорожнього руху»; «Мінна безпека»; з профілактики шкідливих звичок; «Обережно ожеледиця!»; про обережне поводження з вогненебезпечними речовинами; про правила протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят; про правила поведінки під час канікул;
 • тренінг «Формування колективу як запорука успішної взаємодії» для учнів 10-их класів;
 • спортивні змагання «Нумо, дівчата! Нумо, красуні!» серед дівчат 9-11-х класів;
 • Тематична класна година «Подбай про свою безпеку», спрямована на роз’яснення причин виникнення нещасних випадків та їх запобігання;
 • Тижні безпеки дорожнього руху та протипожежної безпеки.
 1. Художньо-естетичне виховання.Ціннісне ставлення до культури та мистецтва:
 • шкільні виставки малюнків: «Зимонька-зима», плакатів до Дня учителя ;
 • фотовиставка «Україна – єдина країна»;
 • святковий концерт до Дня учителя;
 • виготовлення іграшок для новорічної ялинки «Майстерня ялинкова»;
 • загальношкільна акція «Прикрасимо школу та шкільне подвір’я до Нового року!»;
 • новорічні свята: ранки для учнів 1-4-х класів, казковий вернісаж для учнів 5-6-х та новорічний вечір для учнів 9-11 класів;
 • виставка малюнків «Юні художники» серед учнів 5-7 класів;
 • фестиваль-конкурс «Воскресни,Писанко!»;
 • персональна виставка малюнків гуртківців.
 1. Формування гуманістичних цінностей.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

 • участь в Міжнародній акції «16 днів проти насилля»;
 • родинні свята

Родинно-сімейне виховання здійснювалося через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей.Протягом навчального року в 1-11 класах проводилася робота з цього напрямку:· батьківські збори в 1-11 класах за результатами навчальної та виховної роботи за семестр;· загальношкільні батьківські збори з питань підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації.

 • Більше уваги приділялося правовій освіті батьків. На класних батьківських зборах проводилися бесіди, робилися класними керівниками доповіді, здійснювалося анкетування
 1. Професійна орієнтація та допрофільна підготовка.

 Ціннісне ставлення до праці:

 • трудові десанти по прибиранню території школи від листя та генеральні прибирання кабінетів;
 • книжкова виставка «Професія в житті людини»
 • анкетування учнів 9-11-х класів щодо професійного вибору.
 1. Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок, культури.

 Ціннісне ставлення до природи:

 • екскурсії до осіннього та зимового лісу;
 • заходи до дня вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС;
 • книжкові виставки «Зустрічаймо весну» та «Екологія – здоров’я, життя»;
 • виставки дитячих малюнків «Бережімо землю» серед учнів 5-7-х класів, «Що місяцю зіроньки кажуть ясненькі» – серед учнів початкової школи;
 • екологічна акція «Чисте подвір’я».

З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України,  забезпечення повноцінного всебічного розвитку школяра, розумового, естетичного, фізичного виховання, розвитку природних здібностей учнів, задоволення їхніх освітніх запитів, враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу  у школі створена система творчого розвитку учнів на базі особистісного підходу, яка дозволяє здійснювати завдання виховання. З 01.09.2018 р. у нашій школі діють  гуртки різного напрямку:

еколого-натуралістичного:

 • «Юні квітникарі»– керівник Мигалко Т.І..,

туристсько-краєзнавчого:

 • «Юний історик» – керівник Думнич О.В..;

художньо-естетичного:

 • «Вокальний» – керівник Селебинко Н.В..,
 • «Художнє мистецтво» – керівник Дьордяй С.І.,
 • «Художня обробка деревини»-керівник Іванча М.І.
 • «Українська народна вишивка»-керівник Рапава Н.В. 

Учні школи із задоволенням відвідують шкільні гуртки, які є центром морально-правового, військово-патріотичного, художньо-естетичного та спортивного виховання учнів школи.

Результати роботи гуртківців можна побачити під час проведення шкільних та позашкільних заходів: концертів, виставок, екскурсій, семінарів, а також на сайті школи.

Згідно нормативно-правових документів та планів роботи школи перед класними керівниками т на 2018-2019 навчальний рік були поставлені наступні завдання:

 • громадянське та національно-патріотичне виховання учнів;
 • сприяння формуванню в учнів високих гуманістичних цінностей, морально-психологічних якостей;
 • виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до старшого покоління, ветеранів Другої світової війни, дітей війни, переселенців, воїнів-учасників АТО, забезпечення діяльності учнівського самоврядування;
 • активізація волонтерської роботи;
 • продовження реалізації благодійного проекту «Від серця до серця»;
 • контроль за відвідуванням учнів;
 • систематична підтримка зв’язку з батьками;
 • виховання культури міжетнічних відносин, підвищення рівня правової культури учнів, забезпечення системного вивчення та дотримання школярами прав і обов’язків, співпраця педагогічного колективу з Учнівською радою та Радою школи щодо формування в учнів активної життєвої позиції, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві;
 • превентивне виховання;
 • формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.
 • профілактика випадків фізичного і психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження дітей та над дітьми;
 • профілактика правопорушень;
 • підвищення психологічної культури учнів;
 • впровадження громадянської освіти і виховання в навчально-виховний процес;
 • здійснення психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання;
 • підвищення рівня педагогічної майстерності з проблем виховання.

Протягом року на засіданнях методичних об’єднань класних керівників 1-4 класів (керівник Драгун О.І.) та класних керівників 1-4 класів (керівник Кут Р.І.) заслухано питання:

– у вересні:

 1. Про стан виховної роботи у 2017-2018 н.р.
 2. Ознайомлення з нормативними документами, методичними рекомендаціями до планування роботи, планом виховної роботи школи на 2018-2019 н.р..
 3. Організація роботи щодо подання звітів з соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу.
 4. Планування виховної роботи з класом.
 5. Діяльність класного керівника по забезпеченню здоров’я учнів та профілактиці травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті;
 • у жовтні:
 1. Основні педагогічні проблеми виховання у сучасний період.

Протягом року у школі систематично працювала Рада профілактики (голова Дьордяй М.В.), на засіданнях якої вирішувалися питання навчання та дисципліни учнів та  життєдіяльності колективу. З початку 2018-2019 навчального року на внутрішньому обліку учнів.У школі були проведені спільні засідання шкільної Ради профілактики, Служби у справах дітей , зустрічі учнів школи різних вікових категорій з представниками кримінальної поліції у справах дітей.

Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня правової освіти у жовтні 2018 року, Всеукраїнського тижня права у грудні 2018 року, місячників боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків «Права очима дітей», батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин:

 • «Права дитини» (1-4 класи),
 • «Закон на сторожі прав дитини» (5-6 класи),
 • «Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи),
 • «Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (9-10 класи).

У жовтні 2018 року проведений тиждень правових знань.

А в листопаді відбувся місячник правових знань. В ході місячника оформлювалися стенди, випускалися газети, в бібліотеці працювала виставка літератури з даної тематики. Учні 9-11 класів написали твори на правові теми. Також у 9 класі пройшов виховний захід «Дійові особи судочинства», конкурс плакатів «Спасибі – НІ».

23  листопада до Дня пам’яті жертв голодомору в нашій школі відбулась лінійка, присвячена жертвам голодомору 1932-1933 років. Учні 9 та 11 класів підготували виступи. Вся школа вшанувала померлих хвилиною мовчання .

З 26 листопада  по 1 грудня були проведені заходи до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Учні 5-11 класів брали участь у конкурсі малюнків «Снід – чума ХХІ ст.». У 10 класі провели тренінг на тему «Зупинимо СНІД»; в 11 класі – усний журнал «Життя в наших руках»; в 7 та 9 класі виховна година «Знати для того щоб жити»; у 8 класі – лекція «СНІД – чума ХХІст.».

Відповідно до плану виховної роботи школи, класні керівники  проводили класні години (щотижня та 1 раз на місяць тематична) та батьківські збори (два рази у семестр), що сприяло профілактиці правопорушень та пропусків уроків без поважних причин. Велика увага з боку дирекції школи та  класних керівників приділялася питанням збереженню життя і здоров’я дітей як під час навчально-виховного процесу, так й під час канікул.

В 2018-2019 навчальному році школа продовжила реалізацію благодійного проекту «Від серця до серця», метою якого є допомога онкохворим та ВІЛ-інфікованим дітям, людям похилого віку, дітям з особливими потребами, запровадженого у вересні 2011 року. На чолі із загоном  «Милосердя» протягом року під час благодійних акцій, ярмарок т зібрано значні кошти, теплі речі, сувеніри, обереги, продукти тривалого зберігання та консервацію для переселенців та учасників АТО.

Учні школи та педагогічні працівники брали активну участь у обласних заходах різного спрямування, маючи гарні результати:

 • спортивного: змагання з футболу, баскетболу, шашок та шахів, «Олімпійське лелеченя»;
 • естетичного: різноманітні конкурси художньої дитячої творчості;
 • профорієнтаційного: зустрічі з викладачами ВНЗ, дні відкритих дверей різних навчальних закладів.

В школі працювала психологічна служба в складі соціального педагога Деяка О.В та практичного психолога Гапчук М.М. Завдяки їхній наполегливій праці щоденно здійснювався соціальний захист учнів, надавалась психологічна допомога.

Велику увагу з боку педагогічного колективу було приділено профілактичній  роботі в напрямку Практичним психологом школи Гапчук М.М. проводилась діагностична робота, корекційно-розвивальні заняття, індивідуальні та групові консультації для учнів і батьків, профілактично-просвітницькі заходи, профорієнтаційна діагностика серед учнів 9-11-х класів. Гапчук М.М.та Деяк О.В. систематично проводять психолого-практичні семінари для вчителів школи та батьківські лекторії.

Проаналізувавши стан виховної роботи у  2018-2019 навчальному році, слід зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом класних керівників, за участі класного учнівського самоврядування активно долучаються до проведення позакласних та позашкільних заходів різного спрямування. Із задоволенням діти готуються до проведення різних виховних заходів. Особливий інтерес викликає  підготовка та участь у концертах, акціях милосердя, флешмобах, днях учнівського самоврядування, вечорах, новорічних святах, шкільних конкурсах художньої дитячої творчості тощо.